M1. Manipulatie van bloed en bloedcomponenten

Categorie M1 gaat over het manipuleren van bloed en bloedcomponenten om de opname, het transport of de afgifte van zuurstof in het bloed te verbeteren. Dit kan vooral bij duursporters een positieve invloed hebben op de prestaties. Het (opnieuw) toedienen van bloed of rode bloedcelproducten in de bloedsomloop is een voorbeeld uit categorie M1. Dit noemen we bloeddoping.

Naast bloeddoping valt het toedienen van synthetische stoffen om de opname, het transport of de afgifte van zuurstof te verbeteren onder categorie M1. Dit kunnen bijvoorbeeld stoffen zijn die qua werking lijken op hemoglobine. Hemoglobine is een eiwit dat in de rode bloedcellen zit. Zuurstof bindt zich aan hemoglobine.

De manipulatie van bloed en bloedcomponenten is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Het doneren van bloedplasma of bloedplasmacomponenten via plasmaferese is per 1 januari 2024 toegestaan, mits dit bij een geregistreerd afnamecentrum gebeurt. Voor meer informatie over bloeddonatie klik hier: https://www.dopingautoriteit.nl/magdit/injecties.  

Wat is de werking?

Bloeddoping zorgt voor een toename van het aantal rode bloedcellen in het lichaam. De rode bloedcellen zorgen voor het zuurstoftransport naar de spieren. Door het verhogen van het aantal rode bloedcellen kan er meer zuurstof naar de spieren worden vervoerd. Hierdoor kunnen sporters inspanningen langer volhouden. Het uithoudingsvermogen neemt dus toe.

In het medische circuit wordt ‘bloeddoping’ toegepast bij patiënten die veel bloedverlies hebben geleden, door bijvoorbeeld een grote bloeding of operatie. Ook patiënten die voor kanker of (kwaadaardige) bloedziekten worden behandeld kunnen worden geholpen met ‘bloeddoping’.


Bloedtransfusie is bloeddoping.

Wat zijn de gevaren?

Manipulatie van bloed en bloedcomponenten kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Voorbeelden zijn bloedstolsels, koorts, nierschade, slecht functionerend immuunsysteem, bloeddrukdaling en hart- en herseninfarcten.