S5. Diuretica en maskerende middelen

Stoffen uit categorie S5. Diuretica en maskerende middelen kunnen het gebruik van doping verbergen. Diuretica, ook wel bekend als plaspillen, zorgen voor meer urineproductie en een snellere uitscheiding van (doping)stoffen. Voorbeelden zijn onder andere furosemine, bumetanide en chloorthiazide. Maskerende middelen, zoals probenecide, verminderen de uitscheiding van (doping)stoffen. Daarnaast horen stoffen die het plasmavolume van het bloed vergroten bij deze categorie, zoals hydroxy ethyl starch (HES).

Gebruik van diuretica en maskerende middelen is zowel binnen als buiten wedstrijdverband verboden.

Wat is de werking?

Diuretica

Diuretica zijn geneesmiddelen die de nieren stimuleren om meer urine te maken. Niet alleen de productie van urine wordt versneld, ook de hoeveelheid urine neemt toe. Diuretica worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en om vochtophoping in het lichaam te verminderen. In de sport worden diuretica om de volgende drie redenen gebruikt.

  • Het verliezen van gewicht. Hierdoor kunnen sporters in bijvoorbeeld judo in een lagere gewichtsklasse uitkomen.
  • Lagere concentraties dopingstoffen in de urine. Diuretica kunnen ervoor zorgen dat dopingstoffen eerder uit het lichaam verwijderd zijn.
  • ‘Droog’ worden. Door vochtverlies worden spieren duidelijker zichtbaar. Dit is van belang in bijvoorbeeld bodybuiling.


Diuretica stimuleert de aanmaak van urine.

Maskerende middelen

Probenecide is een voorbeeld van een maskerend middel. Het vermindert de uitscheiding van stoffen. In het buitenland wordt probenecide gebruikt om bepaalde geneesmiddelen, zoals antibiotica, langer in het lichaam te houden. Hierdoor kunnen antibiotica in lagere doseringen worden gegeven. 

HES wordt gebruikt bij een daling van het bloedvolume door een bloeding of extreem vochtverlies, zoals bij brandwonden. Doordat deze stof ervoor zorgt dat er vocht vastgehouden wordt, daalt de concentratie van stollingsfactoren en rode bloedcellen in het bloed. Op deze manier kan bloeddoping, het gebruik van erytropoëtine (EPO) of varianten daarvan gemaskeerd worden.

Wat zijn de gevaren?

Het gebruik van diuretica door gezonde personen kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals een droge mond, warmtestuwing (oververhitting), verzuring van de spieren, daling van prestatievermogen en hartritmestoornissen. Bij het gebruik van HES neemt de kans op bloedingen, zoals een hersenbloeding, toe. Verder kan gebruik van de stof leiden tot hartritmestoornissen, hartfalen en vocht achter de longen.