S6. Stimulantia

Categorie S6. Stimulantia bestaat uit middelen die de werking van het centrale zenuwstelsel bevorderen. Hierdoor kunnen ze een alert en energiek gevoel geven. De categorie kan worden verdeeld in twee groepen: specifieke en niet-specifiek stimulantia. Dit heeft te maken met de mogelijkheid tot het geven van een lagere sanctie bij een positieve test. Voorbeelden van specifieke stimulantia zijn methylfenidaat, pseudo-efedrine en sibutramine. Niet-specifieke stimulantia zijn bijvoorbeeld amfetamine en cocaïne. Cafeïne heeft ook een stimulerende werking, maar staat sinds 2004 niet meer op de dopinglijst.

Gebruik van stimulerende middelen uit categorie S6 is binnen wedstrijdverband verboden.


Er zijn verschillende soorten stimulantia zoals een methylfenidaat (medicijn voor ADHD) en cocaïne.

Wat is de werking?

Sporters kunnen stimulantia gebruiken om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Zo voelen ze zich alerter en energieker, en kunnen ze hun prestaties langer volhouden. Sommige sporters gebruiken stimulantia om gewicht kwijt te raken.

Wat zijn de gevaren?

Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van stimulantia zijn onder andere afname van het inschattingsvermogen, beverigheid, verslaving, warmtestuwing, hoge bloeddruk, beroerte, hartproblemen en overlijden.

Welke extra valkuilen zijn er?

In buitenlandse geneesmiddelen (zonder doktersrecept) tegen hoesten en verkoudheid kunnen stimulantia zitten. Het advies aan sporters is om altijd na te gaan of geneesmiddelen dopingstoffen bevatten, ook in het buitenland.

Een ander punt van aandacht is het moment van gebruiken. Hoewel er buiten wedstrijdverband niet op het gebruik van stimulantia wordt getest, kan dit toch tot een positieve dopingtest binnen wedstrijdverband leiden. De reststoffen van stimulantia zijn na 7 dagen hoogstwaarschijnlijk uit het lichaam verdwenen, maar dat is wel afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte stof, toedieningswijze en je stofwisseling. Bij het regelmatig gebruiken van cocaïne kan de stof tot wel 21 dagen na het laatste gebruik worden aangetoond. We raden sporters aan om ook buiten wedstrijdverband geen stimulantia te gebruiken.

Dispensatie

Als een sporter om medische redenen stimulantia gebruikt, bijvoorbeeld vanwege ADHD, dan kan hiervoor een dispensatie worden aangevraagd.