Centrum Veilige Sport Nederland

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF het Centrum Veilige Sport in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek – je kunt ook volledig anoniem blijven - met een vertrouwenscontactpersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Functies Centrum Veilige Sport t.a.v. doping

  1. Vertrouwelijk advies
  2. Meldingen van (vermoedens van) dopingovertredingen (van zichzelf en/of anderen)
  3. Begeleiding, als de sporter een brief heeft gehad van Dopingautoriteit dat een dopingovertreding is geconstateerd

Als sporter kun je op meerdere manieren in aanraking komen met doping, bijvoorbeeld:

  • (Vermoedens van) gebruik van dopingmiddelen door sporters;
  • (Vermoedens van) gebruik van verboden methoden;
  • (Vermoedens van) het maskeren van dopinggebruik;
  • (Vermoedens van) het faciliteren van dopinggebruik (door coaches/begeleiders, etc.);
  • (Vermoedens van) het aanzetten tot dopinggebruik;
  • (Vermoedens van) de handel in dopingmiddelen;
  • Overige zoals meldingen of tips over “nieuwe” dopingmiddelen of methoden.

Hierover praten is vaak moeilijk. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je ergens terecht kunt voor hulp, ondersteuning, advies of gewoon voor een luisterend oor. Daarvoor heeft NOC*NSF het Centrum Veilige Sport ingesteld. Bij de medewerkers kun je je verhaal doen en wordt er met je meegedacht naar een oplossing. De vertrouwenscontactpersoon helpt je om je emoties te verwerken, geeft je steun in het proces van verweer, hoorzitting e.d. en ook bij het komen tot een communicatieplan dat bij jou en jouw situatie past.

De Dopingautoriteit heeft een klachtenreglement maar het kan zijn dat je die stap nog niet meteen wil zetten. Je kan bij de medewerkers van het Centrum terecht om vertrouwelijk te sparren over wat je tegen houdt om die klacht in te dienen en zo ja hoe reëel of wenselijk dat is.

Overige functies

Bij het Centrum Veilige Sport kan je naast over doping terecht voor de andere thema’s van vertrouwelijke aard. Daarbinnen onderscheiden we grensoverschrijdend gedrag (seksuele-  intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld) en matchfixing.

Klik hier om alles te lezen over wat het Centrum Veilige Sport op genoemde thema’s voor je kan betekenen.

Bereikbaarheid

Telefoon: 0900 202 55 90 (gratis) maandag t/m vrijdag 08.30-17.30 uur
Telefoon buitenland: +31 900 202 55 90
E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Kijk op www.centrumveiligesport.nl voor anoniem contactmogelijkheden zoals SpeakUP en chat met FIER.