Transgender sporters en de dopingregels

De Dopingautoriteit behandelt alle sporters hetzelfde. Wél zijn er een aantal aandachtspunten wanneer het gaat over transgender sporters en de dopingregels. 

Bepaalt de Dopingautoriteit of een transgender sporter aan wedstrijden voor mannen óf wedstrijden voor vrouwen deelneemt?

Nee, de Dopingautoriteit bepaalt niet of een transgender sporter mag deelnemen aan wedstrijden voor mannen of wedstrijden voor vrouwen. 

In Nederland ligt deze beslissing bij de sportbond. Op internationaal niveau ligt deze verantwoordelijkheid bij de desbetreffende internationale federatie of wedstrijdorganisator van een evenement, zoals het IOC (Internationaal Olympisch Comité) bij de Olympische Spelen.

Meer informatie over deelname aan wedstrijden is terug te vinden in de "Richtlijn gender- en seksediverse personen" van NOC*NSF.

Gebruikt de Dopingautoriteit de uitslag van dopingcontroles om te bepalen of een transgender sporter in een wedstrijd voor mannen of wedstrijd voor vrouwen mag uitkomen?

Nee, de Dopingautoriteit bepaalt niet of een transgender sporter mag deelnemen aan wedstrijden voor mannen of wedstrijde voor vrouwen. De Dopingautoriteit gebruikt de uitslag van dopingcontroles alleen om te bepalen of er sprake is van een (mogelijke) dopingovertreding. De Dopingautoriteit kan echter niet voorkomen dat andere antidopingorganisaties deze informatie - zoals testosteronwaarden - hier eventueel wel voor gebruiken (zie voetnoot 115 van de Wereld Anti-Doping Code).

Kun je als transgender sporter deelnemen aan wedstrijden zonder de dopingregels te overtreden?

Ja, maar let op! Wanneer een sporter in transitie gaat, kan het zijn dat er geneesmiddelen gebruikt gaan worden die dopingstoffen bevatten. Met behulp van de Dopingwaaier App kan een sporter controleren of de geneesmiddelen zijn toegestaan. Bevatten de geneesmiddelen dopingstoffen (bijvoorbeeld synthetisch testosteron)? Dan moet de sporter hiervoor een medische dispensatie aanvragen. 

We raden alle sporters aan deze dispensatie te regelen voordat het geneesmiddel wordt gebruikt. Voor sommige sporters, bijvoorbeeld sporters die zijn opgenomen in een Testing Pool, is dit zelfs verplicht. Meer informatie over (het aanvragen van) dispensaties is te vinden op de GDS-website

Van welk geslacht is de dopingcontroleofficial (DCO) wanneer een transgender sporter wordt aangewezen voor een dopingcontrole? 

Kom je als transgender sporter uit in wedstrijden voor mannen? Dan is de dopingcontroleofficial een man. Kom je uit in wedstrijden voor vrouwen? Dan is de dopingcontroleofficial een vrouw. Kom je uit in een wedstrijd open voor alle geslachten? Dan zijn er vaak twee dopingcontroleofficials aanwezig, een man en een vrouw. In dat geval kun je een voorkeur bekend maken bij de dopingcontroleofficials. We hebben in Nederland geen dopingcontroleofficials met het geslacht X. 

Mag een transgender sporter een dopingcontrole weigeren?

Nee. Het weigeren van een dopingcontrole is een dopingovertreding. Hiervoor word je bijna altijd meerdere jaren geschorst. Als een sporter het niet eens is met het verloop van de dopingcontrole, dan kan de sporter dat direct aangeven bij de dopingcontroleofficial. Daarnaast mag een sporter het commentaar op de dopingcontrole altijd vermelden op het dopingcontroleformulier. 

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp of ben je zelf transgender sporter en wil je jouw voorkeur met betrekking tot eventuele dopingcontroles bespreken met de Dopingautoriteit? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl of stuur een berichtje via WhatsApp (06 11 22 62 00). Je krijgt antwoord binnen één werkdag.