Rechten en plichten van de sporter tijdens de dopingcontrole

Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten.

Rechten van de sporter

 1. de sporter kan alles vragen met betrekking tot de dopingcontroleprocedure;
 2. indien de sporter bezwaren heeft, kan hij/zij die in de daarvoor speciaal gereserveerde ruimte op het dopingcontroleformulier vermelden;
 3. de sporter mag vergezeld worden door één begeleider en zonodig door een tolk.

Plichten van de sporter

 1. de sporter dient op de hoogte te zijn van de dopingcontroleprocedure;
 2. de sporter schikt zich naar de dopingcontroleprocedure;
 3. de sporter controleert alle stappen totdat de afnameprocedure is beëindigd;
 4. de sporter dient het dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen;
 5. de sporter dient een identificatiebewijs (met naam en pasfoto) bij zich te dragen. Het is zeer wenselijk dat de sporter zich al bij de aanwijzing kan identificeren. De sporter is verplicht te identificeren bij aankomst in het dopingcontrolestation. Deze identificatie dient te bestaan uit een pasfoto en naam van de sporter. Mogelijkheden voor identificatie zijn:
  • geldig paspoort
  • geldige toeristenkaart
  • geldig accreditatiebewijs*
  • geldig vaarbewijs*
  • geldige wapenvergunning*
  • geldig licentiebewijs*
  • ander geldig licentiebewijs*
  • geldig ander licentiebewijs verstrekt door de sportbond*

* mits voorzien van pasfoto

Niet tekenen, elke andere weigering, gebrek aan medewerking of enig andere vorm van in gebreke blijven kan tuchtrechtelijke sancties tot gevolg hebben.

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over de wijze waarop de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacy statement