Rechten en plichten van de sporter tijdens de dopingcontrole

Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten.

Rechten van de sporter

 1. de sporter mag vergezeld worden door één begeleider en - indien beschikbaar - door een tolk;
 2. de sporter kan alles vragen met betrekking tot de dopingcontroleprocedure;
 3. de sporter mag (op basis van geldige redenen) het verzoek indienen om zich later in het dopingcontrolestation te melden;
 4. een sporter met een beperking mag om aanpassingen in de dopingcontroleprocedure vragen;
 5. indien de sporter bezwaren heeft, kan hij/zij die in de daarvoor speciaal gereserveerde ruimte op het dopingcontroleformulier vermelden.

Plichten van de sporter

 1. de sporter dient onder direct toezicht te blijven vanaf het moment van aanwijzen tot en met de afronding van de dopingcontrole;
 2. de sporter meldt zich (na aanwijzing) direct in het dopingcontrolestation, tenzij de sporter vanwege geldige redenen hiervoor uitstel heeft gekregen van de DCO;
 3. de sporter dient op de hoogte te zijn van de dopingcontroleprocedure;
 4. de sporter schikt zich naar de dopingcontroleprocedure;
 5. de sporter controleert alle stappen totdat de afnameprocedure is beëindigd;
 6. de sporter dient het dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen;
 7. de sporter dient een identificatiebewijs (met naam en pasfoto) bij zich te dragen. Het is zeer wenselijk dat de sporter zich al bij de aanwijzing kan identificeren. De sporter is verplicht te identificeren bij aankomst in het dopingcontrolestation. Deze identificatie dient te bestaan uit een pasfoto en naam van de sporter. Mogelijkheden voor identificatie zijn:
  • geldig paspoort
  • geldig rijbewijs
  • geldige toeristenkaart
  • geldig accreditatiebewijs*
  • geldige OV jaarkaart*
  • geldig vaarbewijs*
  • geldige wapenvergunning*
  • geldig licentiebewijs*
  • ander geldig licentiebewijs*
  • geldig ander licentiebewijs verstrekt door de sportbond*

* mits voorzien van pasfoto

Niet tekenen, elke andere weigering, gebrek aan medewerking of enig andere vorm van in gebreke blijven kan tuchtrechtelijke sancties tot gevolg hebben.

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie over de wijze waarop de Dopingautoriteit omgaat met persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacystatement