Dopingcontrolestation

Dopingcontroles binnen wedstrijdverband worden uitgevoerd in een speciaal ingericht dopingcontrolestation. Meestal bestaat het station uit een wachtruimte, een werkruimte en een aparte toiletruimte. Het station zal zo worden ingericht dat de sporter voldoende privacy heeft. Dopingcontroles buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd op een ter plekke geschikt geachte locatie, die de sporter voldoende privacy biedt.

Een ideaal dopingcontrolestation bestaat, bij voorkeur, uit drie van elkaar gescheiden, aanéén grenzende ruimtes: een wachtruimte, een werkruimte en een separate toiletruimte in de werkruimte voor het verzamelen van het urinemonster.


Schema ideaal dopingcontrolestation met een wachtkamer (onder), een werkruimte (linksboven) en een toiletruimte (rechtsboven)

Een alternatief dopingcontrolestation kan bijvoorbeeld bestaan uit twee van elkaar gescheiden, maar aanéén grenzende, ruimtes: een wachtruimte annex werkruimte en een separate toiletruimte in de wacht-/werkruimte. Bij voorkeur wordt de wacht-/werkruimte dan gescheiden door bijvoorbeeld een (kamer)scherm. Indien de toiletruimte zich buiten de wacht-/werkruimte bevindt, kan het soms wenselijk zijn dat de toegangsdeur tot de laatste ruimte afsluitbaar of anderszins beveiligd is (bijvoorbeeld door het plaatsen van een suppoost).


Schema alternatief dopincontrolestation met een wachtkamer en werkruimte (links en rechtsboven) en een toiletruimte (rechtsonder)