Status gedurende dopingschorsing & ordemaatregel

Aan een sporter of andere persoon kan in verband met het begaan van een dopingovertreding een ordemaatregel en/of periode van uitsluiting worden opgelegd. Tijdens de periode dat een uitsluiting of een ordemaatregel is opgelegd, mag een sporter of andere persoon niet aan wedstrijden meedoen, geen functies hebben of activiteiten uitvoeren binnen de bond of vereniging. Hoe dat precies zit, wordt in onderstaand document uitgelegd.

Status gedurende dopingschorsing & ordemaatregel