Wereld Anti-Doping Programma

Het Wereld Anti-Doping Programma van WADA bestaat uit drie niveaus, namelijk:

  1. De Wereld Anti-Doping Code (de Code)
  2. De Internationale Standaarden 
  3. De Model rules, Guidelines & Protocols

Code

Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) heeft in 2003 voor het eerst de Wereld Anti-Doping Code, kortweg de Code, opgesteld. De Code vormt wereldwijd de basis van het antidopingbeleid en is vlak voor de Olympische Spelen in Athene - in augustus 2004 - van kracht geworden. In de Code is onder meer opgenomen wat de definitie van doping is en welke sanctie(s) en dopinglijst gehanteerd worden. Dankzij deze harmonisatie van regels worden sporters, ongeacht de tak van sport of het land waar ze wonen, op dezelfde manier behandeld. Op 1 januari 2009 is de tweede Wereld Anti-Doping Code in werking getreden, en in 2015 de derde. Naar aanleiding van de Code is in Nederland het Nationaal Dopingreglement opgesteld die door iedere sportbond in Nederland dient te worden vastgesteld. Het Nationaal Dopingreglement is hier te vinden.

De Wereld Anti-Doping Code 2015 vind je hier

International Standards

De Code dient als basis voor de Internationale Standaarden. Deze bestaan uit de dopinglijst, de internationale standaard voor laboratoria (ISL), internationale standaard voor testen (ISTI), internationale standaard voor dispensaties voor geneesmiddelen (ISTUE) en sinds juni 2009 ook de internationale standaard voor de bescherm van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie (ISPPPI). Organisaties die zich aangesloten hebben bij WADA zijn, net als bij de Code, verplicht om de internationale standaarden over te nemen en uit te voeren. 

Je vindt ze hier

Model Rules, Guidelines & Protocols

Het derde niveau bestaat uit de Model Rules, Guidelines & Protocols. Deze dienen o.a. als ondersteuning bij het implementeren van het anti-dopingprogramma. Ze zijn hier te vinden.