Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de Dopingautoriteit? In het Reglement klachtenprocedure is beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klacht wordt behandeld.

Reglement klachtenprocedure