Dopingautoriteit organiseert succesvolle 'NADO Summit' in Amsterdam

14 februari 2023

Van 8 tot en met 10 februari 2023  heeft de Dopingautoriteit een succesvolle NADO Summit georganiseerd. 13 Nationale Anti-Doping Organisaties zijn in Amsterdam bij elkaar gekomen om een aantal relevante onderwerpen op het gebied van antidoping te bespreken. 

Gedurende de twee dagen zijn er mooie, open discussies gevoerd en vele opinies gedeeld. Uit deze discussies is een aantal duidelijke actiepunten voortgekomen die door deze groep gezamenlijk worden uitgewerkt. Naast de productieve discussies heeft de Dopingautoriteit de internationale collega’s kort kennis laten maken met Amsterdam.

Achtergrond NADO Summit

De uitkomsten van het onderzoek van de WADA Independent Commission (onder voorzitterschap van Richard McLaren) naar de situatie in Rusland hebben duidelijk gemaakt dat het bestaande anti-dopingsysteem niet is ingericht voor het aanpakken van het soort corruptie dat in Rusland is aangetroffen.

In reactie hierop stelt een groep van Nationale Anti-Doping Organisaties hervormingen voor. Het doel van de hervormingen is om schone sporters beter te beschermen, vertrouwen in het anti-dopingsysteem te herstellen en herhaling van dopingschandalen te voorkomen.

Eerdere (pers)berichten van Nationale Anti-Doping Organisaties over hervormingen verschenen in augustus 2016, oktober 2016, januari 2017, september 2017, januari 2018, juni 2018, oktober 2018, 3 januari 2019, 25 januari 2019, maart 2019, juni 2019, september 2020, november 2020, maart 2021 en juni 2022.

Dopingautoriteit organiseert succesvolle 'NADO Summit' in Amsterdam